Historikern: ”Slutna sällskap uppfattar ofta att de står för en högre samhällsmoral”

Odd fellows
 

I Sverige finns flera slutna och hemliga nätverk. De kan fylla en viktig social funktion men cementerar också ålderdomliga värderingar. Annars är det främst i öppna nätverk som kreativitet och nya idéer växer fram.

Antal tecken: 5 192

Kulturhistorikern Charles Petruson har studerat en rad hemliga nätverk och slutna sällskap i Sverige. Ännu i dag finns det ordenssällskap som är mer eller mindre stängda för utomstående.

– Många av dessa organisationer fyller en viktig social funktion, säger Charles Petruson. De skapar kontaktnätverk, donerar peng­ar till stipendiefonder och välgörenhet, eller ägnar sig åt socialt arbete.

Men risken med slutna sällskap är när de blir för slutna och leder till vänskapskorruption. Mutskandalen i Göteborg tidigare år 2010 är ett typexempel, menar han.

– Om man skulle titta på de personer som var inblandade i den skulle man förmodligen se att många av dem ingick i samma slutna sällskap, tror han.

Inom nätverken odlas ofta en viss typ av värderingar. Man blir upptagen i sällskapen utan förkunskaper om vad som sker inom dem, och väl inne finns det knappast något utrymme för ifrågasättande. Sällskapen uppfattar ofta att de står för en högre samhällsmoral, framhåller Charles Petruson.

Har du skrivit artiklar som du vill publicera på Gazzine?

Vänligen logga in eller registrera ett konto för att beställa artiklar. Välj 'Logga in' eller 'Bli kund' i menyn.

Starta ett konto för att börja följa...

Registrera dig gratis Logga in