Terms of Service

Senast uppdaterade 5 januari 2022

Dessa villkor gäller för din användning, som journalist, av Gazzines plattform, produkter och tjänster och genom att använda Gazzine accepterar du dem. Vi kan ändra dessa Villkor när som helst men om ändringarna är av stor betydelse för dig kommer vi självklart informera dig om det innan ändringarna träder i kraft. När Gazzine ändrar villkoren kommer vi att meddela dig via mejl samt i en Facebook grupp för journalister som Gazzine driver. 

1. Introduktion

Gazzine är en plattform som kopplar samman läsare med många av världens bästa journalister. Med hjälp av Gazzine kan journalisterna distribuera och tjäna pengar på sina artiklar via gazzine.com, samt genom att Gazzine ingår avtal med publicister och andra partners som får publicera artiklar genom ett licensavtal med Gazzine. 

2. Villkor för Gazzines journalister

2.1 Som journalist på Gazzine kan du själv publicera innehåll på Gazzine. Innehåll definieras som bland annat: texter, bilder, videos, podcasts, kommentarer och annat innehåll. 

2.2 Som journalist äger du alltid rättigheterna till innehållet som du publicerar på Gazzine. Genom att publicera ditt innehåll på Gazzine ger du oss en icke-exklusiv licens att publicera det på alla digitala plattformar kopplade till Gazzine. Det inkluderar alla aktiviteter som är kopplade till publicering, till exempel lagring, formatering, redigering, distribution och presentation av innehållet. Detta inkluderar också att vi ges möjlighet att använda ditt innehåll för marknadsföring i egna eller andras kanaler, på andra språk och i olika format, t ex som ljudfiler eller som delar av magasin. Du ger oss också möjlighet att vidaresälja ditt innehåll till externa redaktionella partners. 

3. Du är ansvarig för ditt innehåll 

3.1 Du – och enbart du – är ansvarig för ägandeskapet och kontrollen av upphovsrätten för ditt innehåll. Genom att publicera innehåll på Gazzine, garanterar du att du har de nödvändiga rättigheterna för att publicera det innehållet och genom att göra det garanterar du att det inte står i konflikt med andra licenser eller rättigheter som du har garanterat andra parter. Du har rätt att publicera ditt innehåll på andra ställen för det fall du innehar dina rättigheter icke-exklusivt, alltså med ensamrätt.

3.2 När du publicerar innehåll på Gazzine är du ansvarig utgivare för ditt innehåll och tar alla risker kopplade till detta, inklusive de rättsliga krav som kan följa för publicering av innehåll som är förbjudet enligt svensk lag. 

3.3 Oacceptabel användning av sajten, inklusive publicering av innehåll som är av obscen karaktär, pornografi, illegalt, rasistiskt, hotfullt, våldsamt eller innehåll som förespråkar åsamkande av skada mot sig själv eller andra kommer, troligtvis att innebära avstängning av ditt konto och nekad åtkomst till tjänsten. 

3.4 Gazzine har rätt att granska allt innehåll som läggs in på sajten, neka publicering samt att ta bort material som journalisten har lagt till på sajten. Gazzine har också rätt att förädla materialet och att låta utvalda Gazzine-användare granska och förädla innehållet. 

3.5 Du kan när som helst ta bort eller ändra i dina artiklar. Vi strävar efter att de ska försvinna från sajten så snart som möjligt men det kan ta upp till 31 dagar innan de försvinner från våra partners sajter. Vi sparar kopior av dina artiklar i upp till 31 dagar efter att du har raderat dem från sajten.

4. Du får största delen av intäkterna

4.1 Alla som på olika sätt bidrar med att skriva, översätta eller på annat sätt förädla innehåll till Gazzine (”Bidragsgivare”) har möjlighet att få en del av intäkterna. Av den totala intäkten fördelas 30 % till Gazzine samt 70% till Bidragsgivarna. Utgångspunkten i fördelningen är att ägaren av ursprungsmaterialet (vanligtvis skribenten) får 70% av intäkterna på materialet i den form den kom Gazzine tillhanda. För varje ny version av innehållet som skapas genom förädling (t ex översättning eller ljudsättning) erhåller Bidragsgivaren av den specifika förädlingen 10% av intäkterna på den förädlade versionen av innehållet.

4.2 Intäktsfördelningen gäller både för intäkter genererade på gazzine.com och för de licensintäkter som innehållet ger hos Gazzines partners.

4.3 Intäktsfördelning av prenumerationsintäkter på Gazzine utgår ifrån principen att en journalist får betalt för sin andel av den totala prenumerationsintäkten baserat på artikelns popularitet Ett räkneexempel: Om prenumerationsintäkten en månad är 100 000 kr och det har lästs totalt 50 000 artiklar skulle varje artikelläsning ge 2 kr, varav 1,40 kr tillfaller Bidragsgivarna och 60 öre tillfaller Gazzine. Om en och samma artikel lästs 1000 gånger får Bidragsgivarna av den artikeln 14 000 kr. 

4.4 För att kunna få betalt behöver journalister ha möjlighet att fakturera Gazzine. Fakturering sker till Gazzine AB, Stora Nygatan 26, 111 27 Stockholm, org nr: 559237-5181. 30 dagars betalningsvillkor.

Fakturering kan göras så snart den sammanlagda utestående intäkten för Bidragsgivaren överstiger 500 kr.

5. Du äger din upphovsrätt

5.1 Som journalist lämnar du endast en icke-exklusiv rätt till Gazzine att tillgängliggöra dina artiklar i enlighet med dessa villkor. Gazzine förvärvar inga andra rättigheter från dig. 

5.2 Gazzine har en policy att avbryta intrång så fort vi kan och om du vill rapportera copyrightöverträdelser, vänligen mejla hej@gazzine.com

5.3 Så kallad ”crawling” av tjänsten är tillåten om den görs i enlighet med bestämmelserna i vår robots.txt.file, men så kallad ”scraping” är helt förbjuden. All vidarepublicering av text, bilder, video, ljudfiler etc utan sådan överenskommelse med respektive journalist eller Gazzine är strikt förbjuden. 

6. Förändringar av våra tjänster

Gazzine är ren dynamisk plattform som hela tiden utvecklas och förbättras. Därför kan tillgången tidvis påverkas utan föregående information om detta. Vår främsta prioritet är att skapa en tjänst som är så bra som möjligt för våra journalister, läsarna och de publicister som är våra kunder.  

7. Disclaimers

Gazzine tillhandahålls I “befintligt skick” utan några garantier, uttryckliga eller underförstådda. Gazzine frånsäger sig alla garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång.

8. Ansvarsbegränsning

I den utsträckning som är möjlig ska Gazzine inte hållas ansvarigt för några indirekta, tillfälliga följdskador eller förlust av vinst eller inkomst, vare sig den uppstår direkt eller indirekt, eller förlust av data, goodwill eller andra immateriella förluster till följd av att:

  • (a) din tillgång till, användning av, oförmåga att få tillgång till eller oförmåga att använda Gazzine; 
  • (b) tredje parts beteende eller innehåll på Gazzine, inklusive ärekränkande, stötande eller olagligt beteende från tredje part; eller 
  • (c) någon obehörig åtkomst, användning eller ändring av ditt innehåll.

Gazzine ansvar inte för att tredje man begår upphovsrättsintrång i dina texter.

Gazzine kommer aldrig att ersätta dig som journalist för mer än den ersättning du erhållit för dina texter.   

9. Gällande lag och tvister

9.1 Dessa Villkor gäller under Sveriges lagar.

9.2 Tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår ur eller I samband med detta kontrakt, eller brott, uppsägning eller ogiltighet därav, ska slutgiltigt avgöras vid Patent- och marknadsdomstolen- Stockholms tingsrätt.

10. Kontakt

Vi välkomnar frågor och feedback. Du når oss på mejl via adressen: hej@gazzine.com

Starta ett konto för att börja följa...

Registrera dig gratis Logga in