Experten: ”Terapi omprogrammerar hjärnan”

Psykoterapi
 

Förståelsen av hjärnans plasticitet skapar nya möjligheter att behandla rädslominnen och ptsd genom att terapeuten och patienten jobbar med att omarbeta förståelsen av det som skett. 

Antal tecken: 16 873

Våra minnen är helt centrala för att vi ska kunna orientera oss i tillvaron. De hjälper oss bland annat att läsa av andra människor och att göra förutsägelser om framtiden. Men minnen kan också vara plågsamma, ja rent av handikappande. 

Ny kunskap om hjärnans minnesfunktioner kan hjälpa människor som drabbats av trauma eller posttraumatisk stress, ptsd. 

De senaste åren har förståelsen av hjärnan ökat enormt. Redan på 1960-talet föreslog neurologen Joseph Altman att även den vuxna hjärnan nybildar neuroner, alltså hjärnceller. Men det var inte förrän på 1990-talet som hans upptäckt blev allmänt erkänd. 

Kunskapen ledde till en revolution inom hjärnforskningen. Det var nu vi verkligen började förstå hur plastiskt hjärnan är. Hur väl den genom årmiljoner anpassats efter det mänskliga livets förutsättningar.

Har du skrivit artiklar som du vill publicera på Gazzine?

Vänligen logga in eller registrera ett konto för att beställa artiklar. Välj 'Logga in' eller 'Bli kund' i menyn.

Starta ett konto för att börja följa...

Registrera dig gratis Logga in