Forskare: ”Psykologer bidrar till polarisering mellan terapiformer”

Samtal med psykolog
 

De senaste decennierna har psykoterapin präglats av ett animerat drama. Psykodynamisk terapi (PDT) som länge varit den dominerande formen har utmanats av den nyare kognitiva beteendeterapin (KBT). Tidvis har det verkat som att KBT:n skulle gå segrande ur striden. Nu visar forskning istället tecken på en intressant och viktig korsbefruktning mellan de två skolorna.

Antal tecken: 17 164

Våra plågade själar är det största hotet mot folkhälsan i västvärlden. Det menar i alla fall många forskare. Runt 60 miljarder kostar den psykiska ohälsan i Sverige i dag. Hur ska vi minska lidandet och få ner kostnaderna? undrar vi. Medicinering är en form av behandling, psykoterapi en annan. 

Psykodynamik terapi, som har sitt ursprung i Freuds psykoanalys vilar på gamla lagrar. En gång i tiden framstod det som radikalt att behandla psykisk ohälsa genom samtal. Sigmund Freud menade att orsakerna till psykiska åkommor stod att finna i bortträngda tankar och minnen. Lindring åstadkoms då att dessa avtäcktes via analysen. Genom fallbeskrivningar av patienter ledde Freud sina teorier i bevis.

Har du skrivit artiklar som du vill publicera på Gazzine?

Vänligen logga in eller registrera ett konto för att beställa artiklar. Välj 'Logga in' eller 'Bli kund' i menyn.

Starta ett konto för att börja följa...

Registrera dig gratis Logga in