Sexologen: Så här får du ett bra sexliv länge

 

Fler kvinnor än någonsin över 60 är sexuellt aktiva och nöjda med sitt sexliv. Men ibland dyker det upp problem som dämpar lusten. Sexologen Suzann Larsdotter förklarar vad som händer och vad du kan göra åt det.

Number of characters: 5 894

Forskningen om seniorers sexualitet i Sverige är ganska begränsad. Men den så kallade H70-studien, där äldres hälsa och livsvillkor kartlagts sedan 1971, visar tydligt att svenskarna har sex allt längre upp i livet och att kvaliteten på deras sexliv förbättrats.

– I dag har 62 procent av kvinnorna och 71 procent av männen en hög tillfredsställelse, mot 41 respektive 58 procent på 70-talet. Det har alltså skett en ökning, säger Suzann Larsdotter, sexolog på RFSU.

Utvecklingen beror delvis på att vi är friskare högre upp i åldrarna, delvis på att seniorsex blivit allt mindre tabubelagt.

– Dagens äldre har en annan syn på sexualitet än vad man hade på 70-talet. Man pratar mer öppet om sexuella problem och det finns fler lösningar än tidigare.

Så långt är allt positivt, menar Suzann Larsdotter. Men äldre kvinnor har fortfarande mindre sex än äldre män och är heller inte lika nöjda. Vad det beror på kan diskuteras, men en orsak kan vara att kvinnor är mer benägna till depression än män.

– Minskad sexlust är en vanlig biverkning både av själva sjukdomen och de vanligaste antidepressiva läkemedlen.

Sexuella problem som främst har psykologiska orsaker kan man få hjälp med hos till exempel en psykolog, sexolog eller samtalsterapeut. Det finns också olika praktiska metoder för att hitta tillbaka till lust och närhet, som sensualitetsövningar och närhetsträning.

I klimakteriet kan sexlusten tillfälligt minska på grund av att man svettas, sover dåligt och känner sig olustig i största allmänhet. Torrhet och sköra slemhinnor kan också ställa till det. Men det betyder absolut inte att det är slut med sexet.

– Förmågan att bli våt när man är upphetsad är densamma som tidigare. Det kan ta lite längre tid att tända men ju mer man håller i gång ”systemet”, desto lättare går det. Därför är det bra att onanera eller ha sex regelbundet. Skaffa gärna en sexleksak, säger Suzann Larsdotter.

Have you written articles that you want to publish on Gazzine?

Vänligen logga in eller registrera ett konto för att beställa artiklar. Välj 'Logga in' eller 'Bli kund' i menyn.

Holen Sie sich ein Abo und fangen Sie an zu lesen ...

Unterstützen Sie Gazzine für xx €/Jahr Anmelden