Sju sorters blommor du inte får plocka

 

På sommaren njuter vi av alla vackra blommor som finns runtomkring oss – och plockar gärna en bukett. Men har du märkt att blommorna blivit färre? Och har du koll på att vissa arter är fridlysta?

Antal tecken: 5 688

Gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol … I Evert Taubes Sjösala vals är det Rönnerdahl som valsar över Sjösala äng och binder utav blommor en krans. Alla har nog plockat vilda sommarblommor någon gång. Och till midsommar plockar vi gärna sju sorters blommor och lägger under kudden för att drömma om vår tillkommande. Men de vilda blommorna i den svenska naturen har minskat i antal och en del har försvunnit helt. Det är inte bara orkidéer och sällsynta sippor som är fridlysta utan många av de mer vanliga arterna är också hotade. Arterna är beroende av varandra och om en art försvinner kan det få konsekvenser som vi inte kan förutsäga.

Vilda blommor minskar

Fler arter än någonsin är på väg att försvinna för alltid. Orsakerna till att vilda blommor inte är lika lätta att hitta nuförtiden har att göra med hur vi använder marken. När vi förstör livsmiljöer för djur och växter så förstör vi den biologiska mångfalden. Ju mer vi röjer, asfalterar, bygger, odlar, klipper gräs och planterarskog, desto fler beteshagar och ängsmarker försvinner från det svenska landskapet. Vi har särskilt ont om magra marker, och det är precis där flera av de rödlistade arterna trivs bäst.

Har du skrivit artiklar som du vill publicera på Gazzine?

Vänligen logga in eller registrera ett konto för att beställa artiklar. Välj 'Logga in' eller 'Bli kund' i menyn.

Starta ett konto för att börja följa...

Registrera dig gratis Logga in