Sommarlov och semester – ord med motsatta betydelser

sommarlov och semester
 

Idag förknippar vi ordet lov med ledighet, men skollovens funktion var från början att barnen skulle arbeta. Och vårt sköna, slappa ord semester betyder inte alls ledighet på många andra språk utan skoltermin. Hur blev det så här?

Antal tecken: 5 680

Foto: Adobe Stock

Ordet sommarlov ger dig kanske associa­tioner till en ledig­het som känns oänd­lig, lata dagar i solen, bad i ljumma sjöar. Men det långa sommar­lovet har sitt ur­sprung i bonde­samhället, och då var tanken inte alls att skol­barnen skulle vila upp sig.

Tvärtom fick de till­åtelse att vara lediga från skolan för att de be­hövdes i skörde­arbetet. Ordet lov för ledig­het kommer från betydel­sen till­åtelse, alltså att få vara borta från under­visning. Lov har använts i den här betydel­sen sen 1600-talet, liksom syno­nymen ferie. Den har lånats in från latinets feriæ, som betyder högtidsdagar.

Arbetslov blev fritid

I Sverige infördes obliga­torisk skol­under­visning med folk­skolans in­förande 1842, och då an­passade man läs­året efter bonde­samhällets årstids­bundna arbete. Även höst­lovet var ursprung­ligen ett arbets­lov, på många ställen kallat potatis­lovet efter­som barnen fick ledigt för att hjälpa till med potatis­skörden. Och sport­lovet var ett koks­lov, infört krigs­vintern 1940 då man vill spara på det ranson­erade bränslet koks.

Har du skrivit artiklar som du vill publicera på Gazzine?

Vänligen logga in eller registrera ett konto för att beställa artiklar. Välj 'Logga in' eller 'Bli kund' i menyn.

Starta ett konto för att börja följa...

Registrera dig gratis Logga in