Så rustar du trädgården inför framtidens klimat  

foto från Unsplash
 

Ett förändrat klimat innebär förändrade förutsättningar för odling. Men med rätt knep kan du skapa en motståndskraftig trädgård som dessutom främjar biologisk mångfald och fungerar som kolsänka. Många träd och vilda ytor är trädgårdsmästare Evalena Ömans främsta tips. 

Antal tecken: 3 245

Precis som lantbrukare så står trädgårdsodlare inför en hel del utmaningar i och med klimatförändringarna. Längre torrperioder, häftiga skyfall och extrema temperaturer kräver anpassning och ökade kunskaper även hos fritidsodlaren. 

– Det handlar om att ståndsortsanpassa i mögligaste mån, det vill säga att titta på den plats man är och utifrån klimat, jordmån och vattentillgång se vad som passar att odla, förklarar Evalena Öman, stadsträdgårdsmästare i Skövde kommun. 

Ekotjänster 
Generellt innebär det att jobba med naturen och inte mot den och ta tillvara de förutsättningar som finns menar hon. 

– Om man till exempel flyttar och i och med det “tar över” en trädgård ska man inte ha alltför bråttom med att förändra den. Det finns ofta fina värden i en äldre trädgård, inte minst olika sorters lökar och gott om livskraftiga träd.  

Har du skrivit artiklar som du vill publicera på Gazzine?

Vänligen logga in eller registrera ett konto för att beställa artiklar. Välj 'Logga in' eller 'Bli kund' i menyn.

Starta ett konto för att börja följa...

Registrera dig gratis Logga in