Därför kan öppna kanaler vara en lösning mot översvämningar

 

När ovädret slår till och regnet står som spön i backen räcker inte kapaciteten hos slutna avlopp för att sluka forsande dagvatten. När mängderna blir för stora rinner det över, och vattnet det är mer förorenat än vi egentligen vill veta. Resultatet kan bli översvämningar, vattenfyllda källare och orenade utsläpp som letar sig ut i åar, sjöar och hav. Öppna kanaler, som i tropikerna, kan vara ett mer modernt sätt att lösa problemen.

Antal tecken: 7 964

Text och bild: Dan Rosenholm

I tät bebyggelse och stadsmiljöer dominerade av hårdgjorda ytor har vi människor ställt naturliga processer på undantag. Det finns knappt någon jord eller något humuslager som suger upp vattnet och infiltration i marken fungerar inte. Också absorption och avdunstning från lövverk och annan grönska reduceras kraftigt. I staden är naturens egen tröghet satt ur spel.

I en stensatt kanal flödar vattnet den sista biten i den norra delen av Augustenborg. Ja, när det regnat tillräckligt alltså.
Har du skrivit artiklar som du vill publicera på Gazzine?

Vänligen logga in eller registrera ett konto för att beställa artiklar. Välj 'Logga in' eller 'Bli kund' i menyn.

Starta ett konto för att börja följa...

Registrera dig gratis Logga in