Ny forskning: Ökad risk för depression i villaförorter

 

Risken för depression i olika boendemiljöer är kartlagd i en ny internationell studie. Att bo tätt ökar inte risken för psykisk ohälsa men däremot avsaknaden av parker, skog och vatten.

Antal tecken: 4 901

De närmsta 30 åren beräknas världens stadsbefolkning växa med ytterligare 2,5 miljarder människor. Farhågorna är att en ökad inflyttning till städerna ska ha en negativ effekt på mental hälsa och välbefinnande. Tidigare forskning har visat att personer födda på landsbygden löper mindre risk att utveckla depression jämfört med de som är födda i tätorter. Depressiva sjukdomar är 39 procent vanligare i städer än på landsbygden. 

Däremot har det varit mindre känt hur depressionsrisken är i olika typer av stadsmiljöer. I en omfattande studie har forskare vid Högskolan i Gävle, Århus universitet och Yale University med hjälp av AI (artificiell intelligens) granskat satellitbilder över bebyggelse i Danmark under 30 års tid. Man har klassificerat bebyggelsen i olika kategorier efter byggnadernas höjd och hur tätt husen står. Kartmaterialet har sen samkörts med bostadsadresser, hälsoregister och socioekonomiska register.

Har du skrivit artiklar som du vill publicera på Gazzine?

Vänligen logga in eller registrera ett konto för att beställa artiklar. Välj 'Logga in' eller 'Bli kund' i menyn.

Starta ett konto för att börja följa...

Registrera dig gratis Logga in