Skolmetoden som förvandlat hatämnet till en favorit

Inkluderande och varierad undervisning med fokus på problemlösning istället för ”rätt och fel” och synsättet att alla elever kan - oavsett svårigheter. Det är några av ingredienserna i Singaporemodellen, som gett fantastiska såväl kunskaps- som självförtroendemässiga resultat på Munkhätteskolan i Malmö.

5 min lästid

För några år sedan slet matteläraren, tillika specialläraren i matematik, Angelica Ioseinov och hennes kollegor på låg- och mellanstadiet sitt hår för att få undervisningen att fungera hjälpligt. Det var svårt att hitta material och nästintill omöjligt att få med alla i en klass, där spridningen mellan svaga och starka elever är enorm.

– Det var en ständig utmaning att hinna med alla och få de svaga eleverna att inte känna sig misslyckade och de starka att inte tappa motivationen och tröttna på matte för att de inte blev tillräckligt stimulerade, minns Angelica, som ofta kände sig otillräcklig i klassrummet.

Men med införandet av Singaporemodellen för fyra år sedan förändrades allt! Visst, det var en tuff tid innan synsättet ”satte sig” – för Singaporemodellen innebar framförallt ett helt nytt förhållningssätt till matematik, som gick ifrån att fokusera på ”rätt svar” (där svaga elever snabbt tappades) till fokus på problemlösning, det vill säga på hur man kommer fram till olika lösningar – vilket i sin tur möjliggjorde att alla elevers resonemang blev värdefulla, oavsett nivå.

Har du skrivit artiklar som du vill publicera på Gazzine?

Connecting people
through stories

Powered by journalists
Worldwide - in your language
Sustainable business model
Tack för att du stöttar vår vision!

Connecting people
through stories

Powered by journalists
Worldwide - in your language
Sustainable business model

Skaffa en prenumeration för att börja följa…

Stötta Gazzine för 99 kr/år Logga in