Låt renässans och barock sätta tonen i trädgården

Genom Villa Gamberaias vattenparterr fortsätter siktlinjen mot den djupskapande, halvcirkelformade Teatro di Verzura.

I mångt och mycket har renässansen och barocken stått förebild för våra nutida trädgårdsideal. Idag populära grepp som terrassering, siktlinjer och utsikter, rumsindelning och pergolor användes redan under den italienska 1500-talsrenässansen storslagna trädgårdar.

8 min lästid

Text: Dan och Ann-Christin Rosenholm
Bild: Dan Rosenholm

Rosenportaler, buxbomskvarter med lavendel, trädgårdsdammar, pergolagångar, djupskapande perspektiv, kontakt mellan inne och ute och samspel med omgivningen står idag på mångas trädgårdsönskelista. Allt det här var man mästare på redan under 1500- och 1600-talet. Den tidens trädgårdar var visserligen långt mycket större än dagens svenska tomter, men principerna var desamma då som nu.

Många klassiska italienska trädgårdar, som Isola Bella i Lagt Maggiori, består av branta, terrasserade tomter som skapar dramatik.
Många klassiska italienska trädgårdar, som Isola Bella i Lagt Maggiori, består av branta, terrasserade tomter som skapar dramatik.

Ta terasser till exempel. Kännetecknande för många klassiska italienska trädgårdar är deras branta, terrasserade tomter och de utsikter som samspelar med omgivningen och skapar stor dramatik. Barockträdgården på ön Isola Bella är det kanske mest lysande exemplet, med sitt läge mitt i Lago Maggiore och strålande utsikt in över Alperna. Och även om få platser kan tävla med dess skönhet så vinner de flesta kuperade trädgårdar på terrasser och att förstärka effekten av de utsikter som finns.

Har du skrivit artiklar som du vill publicera på Gazzine?

Connecting people
through stories

Powered by journalists
Worldwide - in your language
Sustainable business model
Tack för att du stöttar vår vision!

Connecting people
through stories

Powered by journalists
Worldwide - in your language
Sustainable business model

Skaffa en prenumeration för att börja följa…

Stötta Gazzine för 99 kr/år Logga in