Hoppfullt på tröskeln till 20-talet

Ett nyfött barn ser på dig

Den stora bilden ser ganska mörk ut. Men samtidigt pågår mycket utvecklingsarbete, forskning och spridande av grön teknologi som kan sätta sin prägel på 2020-talet.

7 min lästid

Vi lämnar ett hialöst decennium bakom oss. På tröskeln till 2020-talet ser vi sådant vi inte trott var möjligt för 10 år sedan – vi har gått från samsyn kring liberala värden till tvivel om demokratins möjligheter att lösa de problem vi står inför. Det pratas om klimatdiktatur för att rädda världen från klimathot. Nationalistiska rörelser, som ser främlingar som omänniskor som ska bekämpas med våld, får ofattbart mycket luft under vingarna. I polerad version tar de sig in i finrummen och det är plötsligt accepterat att tala om vissa grupper med mycket grova ord.

Rättsväsende, medier, utbildningssystem attackeras av de styrande i land efter land.

Det är ett tungt bagage. Galenskaperna kommer att fortsätta en bra bit in på det nya decenniet.

Men världen styrs inte enbart av makthungriga herrar med tunnelseende och till synes obegränsade ekonomiska resurser.

Har du skrivit artiklar som du vill publicera på Gazzine?