Gränsöverskridande parker skyddar Afrikas natur

Bild över savann i Sydafrika

Länderna i södra Afrika har ett unikt djurliv med många djur som inte finns någon annanstans. Men naturen är hotad - svedjeodling förstör djurens naturliga habitat och tjuvskytte decimerar antalet djur.

4 min lästid

Hoten är flera. I södra Afrika försvinner hela 200.000 hektar skog varje år genom svedjebruk, det vill säga den mycket ålderdomliga jordbruksmetod där man bränner ner skog för att odla i den bördiga askan. Man bränner också träd för att producera träkol. De vilda djuren är också värdefulla på marknaden – det finns en hel industri baserad på tjuvjakt och smuggling av exempelvis noshörningshorn och elfenben.

För att rädda naturen krävs samarbete, men det är inte helt lätt i en region där länder och grupper legat i strid med varandra, där fattigdomen är stor och där människorna har få försörjningsalternativ.

Djuren känner inga gränser

År 1997 tog Sydafrikas president Nelson Mandela, prins Bernhard av Nederländerna och den sydafrikanske miljardären och filantropen Antorn Rupert initiativet till att skapa stiftelsen Peace Parks, som utvecklat ett tiotal fredsparker i 10 länder så kallade TFCA:s, Transfrontier Conservation Areas. Varje park ligger över minst två landsgränser.

Har du skrivit artiklar som du vill publicera på Gazzine?