Erick tog strid för makens renmärke

Som sextonåring flyttade Erick Naeselius till Stockholm efter att han kommit ut som homosexuell några år tidigare i det lilla samiska samhället i Västerbotten där han växte upp. Att vara gay och same var för honom en svår kombination, men i Stockholm hittade han en ny identitet och sitt livs kärlek.

11 min lästid

Artikeln har tidigare publicerats i Samefolket.

Erick Naeselius växte upp i det lilla samhället Adak i Malå, Västerbotten. Hans pappa var renskötare och han och hans familj tillhör Malå sameby. Som liten insåg han att de allra flesta av hans kompisar i skolan inte levde med renskötseln utan reste utomlands istället för till renarna i skogen på loven och han började förstå att han kanske kunde skapa sig en svensk identitet. När han var femton år gammal kom han ut i en samisk ungdomstidning och började mer och mer känna under tonåren att han inte passade in i den samiska normen av en man. I det samiska samhället upplevde han en stark machokultur med en homofobisk jargong. Han kände sig ensam och hade föreställningen av att det inte gick att vara homosexuell och renskötare samtidigt.

Har du skrivit artiklar som du vill publicera på Gazzine?