Vattenvård i praktiken – ån som försvann och kom tillbaka

Märstaån, en kall vinterdag, med allt vatten samlat inför utloppet i Mälaren.
 

Om en å som försvann i en kulvert, med Sveriges största flygplats i avrinningsområdet. Om vattenblänk, nyskapade våtmarker, syresättning och sedimentation, en bäck genom ett köpcentrum och Mälaren som recipient. Läs om vattenvård i praktiken.

Number of characters: 7 691

Text och bild: Dan Rosenholm

Med Arlanda som tillrinningsområde

Som en direkt konsekvens av att Arlanda flygplats kom till metaformerades under andra halvan av 1900-talet den slumrande stationsorten Märsta till ett mångskiftande samhälle i ständig expansion. Fortfarande runt mitten av förra århundradet bestod området av jordbruksmark uppbruten av skogsklädda kullar. Fram till 70-talet växte orten med rasande fart, sedan något långsammare. För att undvika översvämningar och kunna utveckla ett centrum la kommunen under den värsta expansionen ner den å som passerade invid samhället i kulvertar och bergrum. Längden blev över 3 km. Märstaån försvann, simsalabim, och dess ursprungliga fåra förvandlades till ett dagvattendike, även den till delar under mark.

Haben Sie Artikel verfasst, die Sie auf Gazzine veröffentlichen möchten?

Vänligen logga in eller registrera ett konto för att beställa artiklar. Välj 'Logga in' eller 'Bli kund' i menyn.

Holen Sie sich ein Abo und fangen Sie an zu lesen ...

Unterstützen Sie Gazzine für xx €/Jahr Anmelden