Forskning visar: Hundar vill lösa problem

Sittande hund som räcker upp tassen
 

Det är inte bara vi människor som kan känna tillfredsställelse efter att ha löst en klurig uppgift. Forskare vid lantbruksuniversitetet i Uppsala har visat att även hundar blir glada av att lösa problem.

Number of characters: 2 284

Foto: Camylla Battani / Unsplash

I en studie fick tolv beaglar belöning på två olika sätt; antingen efter att ha löst någon typ av problem/uppgift, eller utan att behöva göra något alls. Det visade sig då att de hundar som först var tvungna att lösa problem viftade mer på svansen när de fick belöningen, än de hundar som belönades utan att ha gjort någon prestation.

– Resultaten (som mättes med hjälp av att jämföra hjärtfrekvens och beteende) tyder på att hundar har ett genuint intresse för problemlösning. Man har tidigare sett samma sak hos till exempel kor, och vi tror att det är en viktig funktion för överlevnad, säger Therese Rehn, en av forskarna i studien.

Svansviftande problemlösare

De hundar som fick lösa problem var aktiva och viftade på svansen, som ett tecken på ett positivt sinnestillstånd. De hundar som inte fick lösa problem bet och tuggade på exempelvis kopplet, som ett tecken på frustration. Belöningen bestod i att få godis/mat, träffa en annan hund eller en människa. Den bästa belöningen var enligt hundarna något att äta, därefter att få träffa en människa och minst värderades att få träffa en annan hund.

Haben Sie Artikel verfasst, die Sie auf Gazzine veröffentlichen möchten?

Vänligen logga in eller registrera ett konto för att beställa artiklar. Välj 'Logga in' eller 'Bli kund' i menyn.

Holen Sie sich ein Abo und fangen Sie an zu lesen ...

Unterstützen Sie Gazzine für xx €/Jahr Anmelden