Colombia: Svenska pensionspengar bakom Latinamerikas största gruva

Cerrejóngruvan

Efter Indonesien, Australien och Ryssland är Colombia världens största kolexportör. Colombias viktigaste kolgruva ligger i en av landets fattigaste delar. Trots att gruvdriften har orsakat torka, undernäring, luftföroreningar och tvångsförflyttningar har Första till Fjärde AP-fonden i nästan 20 år haft investeringar i bolagen som ansvarar för verksamheten. Investeringarna är idag värda 1,3 miljarder kronor.

14 min lästid

Foto ovan: Hour.poing / CC BY-SA

– Nu kommer det? Hör ni? 

Aurora Uriana sätter handen bakom örat och lystrar som en hund. Hon tittar mot järnvägen som löper bara ett tiotal meter från hennes hus. Marken vibrerar och bullret blir snart så kraftigt att det inte längre går att höra varandra. Två kraftiga lok drar över hundra fullastade vagnar med kol som tillsammans väger nästan fyratusen ton. Det tar flera minuter innan det tre kilometer långa tågsättet har mullrat förbi. 

– Varannan timme, dygnet runt, dundrar deras tåg förbi här, berättar Aurora Uriana, 44. 

Har du skrivit artiklar som du vill publicera på Gazzine?