Tyfösa Marys tragiska öde – var USA:s första upptäckta superspridare

Utan att förstå det själv kryddade Mary Mallon sina delikata anrättningar med livsfarliga tyfoidbakterier. USA:s första upptäckta asymptomatiska smittbärare var en medicinsk sensation.

12 min lästid

Det var tidigt på morgonen i New York i slutet av mars 1907. Läkaren och hälsovårdsinspektören Sara Josephine Baker hade fått order att skaffa fram prover från Mary Mallon för att undersöka om hon var bärare av tyfoidfeber. Mallon hade tidigare vägrat samarbeta och för säkerhets skull hade poliskonstaplar placerats kring huset där hon arbetade. En polisman följde med Baker när hon gick till köksingången och knackade på. Mallon öppnade, med en lång och vass köksgaffel i handen som hon hotfullt hötte med. Så rusade hon in i huset med Baker och poliserna efter sig. Fotspår i snön avslöjade att Mallon därefter hoppat över en mur till grannhuset men sedan verkade hon ha gått upp i rök.

Sara Josephine Baker (1873-1945) blev läkare för att försörja sin mor och sina syskon efter faderns död. Som kvinna var det svårt att få privata patienter och hon blev därför hälsovårdsinspektör. Hon var den första att införa förebyggande hälsoåtgärder som tex bra modersmjölkersättning och gratis skollunch för fattiga barn.
Har du skrivit artiklar som du vill publicera på Gazzine?

Connecting people
through stories

Powered by journalists
Worldwide - in your language
Sustainable business model
Tack för att du stöttar vår vision!

Connecting people
through stories

Powered by journalists
Worldwide - in your language
Sustainable business model

Skaffa en prenumeration för att börja följa…

Stötta Gazzine för 99 kr/år Logga in