Svenskt teleskop delaktigt i unik bild av ett svart hål i full aktion

 

För första gången någonsin har astronomer, på samma bild, lyckats fånga ett svart hål tillsammans med en utskjutande energirik jetstråle.

Antal tecken: 3 066

I de flesta galaxers centrum finns ett supermassivt svart hål. Förutom att fånga in materia i sin närhet kan svarta hål även skjuta ut högenergirik materia via så kallade jetstrålar. 

Materian skjuts ut nära ljusets hastighet långt utanför den galax där de befinner sig. Tack vare den nya bilden som släpptes av Europeiska Sydobservatoriet (ESO) den 26:e april kan astronomer nu börja sitt arbete med att försöka förstå mekanismerna bakom processen hur dessa jetstrålar skapas och fungerar, något som länge varit en olöst fråga inom astronomin.

Så här såg det ut när en jetstråle sköts ut från det supermassiva svarta hålet i galaxen Centuries A.
X-ray foto: NASA/CXC/CfA/R.Kraft et al.; Submillimeter: MPIfR/ESO/APEX/A.Weiss et al.; Optical: ESO/WFI

Det svarta hålet har en massa motsvarande 6,5 miljarder solar och befinner sig i galaxen Messier 87 (M87), som med astronomiska mått mätt, ligger relativt nära oss på enbart 55 miljoner ljusårs avstånd. 

Har du skrivit artiklar som du vill publicera på Gazzine?

Vänligen logga in eller registrera ett konto för att beställa artiklar. Välj 'Logga in' eller 'Bli kund' i menyn.

Starta ett konto för att börja följa...

Registrera dig gratis Logga in