På fel kurs hos coachen – Om intresset för alternativa terapier

Healing

Personlig utveckling har blivit ”big business”. Svenskarnas intresse för alternativa terapiformer och livscoaching har mångdubblats sedan 1980-talet. Men det är inte alltid som livscoacherna, de diplomerade mindfulnessinstruktörerna eller healingterapeuterna håller vad de lovar. Läs Lotten Wiklunds granskning av den svenska lekmannaterapin.

Antal tecken: 21 761

Foto ovan: Mohamed Hassan /Pixabay

Att svenskarna, framförallt kvinnor mår allt sämre är smärtsamt välkänt. År 2013 orsakades omkring 35 procent av alla sjukskrivningar av psykisk ohälsa och färsk statistik från Arbetsmiljöverket visar att arbetsrelaterad stress hos kvinnor till och med ökar. 

– Framförallt kvinnor har en oerhört pressad livssituation och många lider av oro och nedstämdhet, säger Anne-Christine Hornborg som är forskare i religionsvetenskap.

– Men inom landstingen saknas ofta resurser att hjälpa dem med lättare psykiska besvär. Och i jakten på välbefinnande är det många som söker sig till alternativterapin, till livscoacher, healingterapeuter eller mindfulnessinstruktörer. 

Har du skrivit artiklar som du vill publicera på Gazzine?

Starta ett konto för att börja följa...

Registrera dig gratis Logga in