Sezincote – Englands enda indiskt inspirerade herrgårdsslott

Huvudbyggnaden på Sezincote är full av indiskt inspirerade dekorationer och har en honungsgul färg som hör hemma både i Cotswolds och Indien.

Det var en förmögenhet med ursprung i Indien som möjliggjorde för Sir Charles Cockerell att bli ägare till lantegendomen Sezincote i slutet av 1700-talet. I Cotswolds, den brittiska landsbygdens hjärta, byggde han Englands, i praktiken, enda indiskt inspirerade herrgårdsslott.

4 min lästid

Text och bild: Dan Rosenholm

Dammen invid ett tempel.
Det vattensystem som präglar parken i Sezincote har sitt ursprung i den stora dammen invid det tempel som är en hyllning till den hinduiska solguden Surya,

Lukrativ engelsk imperialism

De lukrativa affärerna inom den brittiska motsvarigheten till östasiatiska kompaniet medförde att dess officerare kunde göra sig rejäla förmögenheter för att sedan segla hem till England, köpa egendomar och göra politisk karriär. Och nej, översättningen av engelskans “officer” till det svenska ordet officer, istället för ämbetsman, är i det här sammanhanget korrekt; det brittiska East India Company var lika mycket en krigsmakt som ett handelsföretag. Väl hemma tog följdriktigt överste Charles Cockerell plats i House of Commons under nästan 35 år för att senare bli adlad och därmed få rätt att byta till överhusets bredare soffor.

Har du skrivit artiklar som du vill publicera på Gazzine?

Connecting people
through stories

Powered by journalists
Worldwide - in your language
Sustainable business model
Tack för att du stöttar vår vision!

Connecting people
through stories

Powered by journalists
Worldwide - in your language
Sustainable business model

Skaffa en prenumeration för att börja följa…

Stötta Gazzine för 99 kr/år Logga in