Ikonografen: ”Ljuset kan inte skymmas av skuggorna”

Ikonmålaren Alexander Deriev

Kärnan i en ikonografs målande är inte att avbilda världen som de ser den, utan som den verkligen är. Alexander Deriev är en av världens främsta ikonmålare. Han målar ikoner till kyrkor och kapell runt om i världen. Efter att ha arbetat som professionell ikonograf i Jerusalem är han nu verksam i Sverige.

11 min lästid

Text: Donald Boström / Foto: Ewa Stackelberg

Ikonen representerar en annorlunda värld både till utseende och uttrycksätt. Det är en värld där det onda praktiskt taget är icke existerande och där ljuset inte kan skymmas av skuggor. Inga tomma ytor, inga horisonter och helt i avsaknad av irrelevanta föremål. Alexander Deriev menar att ikonen är som en bok, skriven med färger istället för bokstäver, en andlig upplevelse, snarare än en illustration av Gamla eller Nya Testamentet.

I begynnelsen ansågs ikonen behövas för bibliska evangeliska ändamål och hade inga estetiska funktioner eller något konstnärligt värde, endast liturgiska. Det skulle dröja till slutet av artonhundratalet innan ikonens estetiska kvaliteter upptäcktes av den tyska poeten Goethe. Den ursprungliga avsikten med ikonen var att vara behjälplig vid bön, därför är helgonens avbildningar fyllda av hängiven försakelse, lidelsefritt lugn, enkelhet, ödmjukhet och självbehärskning. Det var framför en ikon själva Franciskus framförde sina böner. Så småningom började ikoner målas även för privata behov och började beställas för varje familjemedlem i syfte att stärka tron och för att skydda hemmet. 

Har du skrivit artiklar som du vill publicera på Gazzine?

Connecting people
through stories

Powered by journalists
Worldwide - in your language
Sustainable business model
Tack för att du stöttar vår vision!

Connecting people
through stories

Powered by journalists
Worldwide - in your language
Sustainable business model

Skaffa en prenumeration för att börja följa…

Stötta Gazzine för 99 kr/år Logga in