Föråldrade behandlingar lever vidare för personer med trauma och PTSD

Trots stora framsteg inom traumaforskningen behandlas patienter fortfarande med föråldrade - och i vissa fall skadliga – metoder.

15 min lästid

Foto: Unsplash

Psykologiska trauman så som olyckor, övergrepp eller naturkatastrofer drabbar många. Men i dag talar man framförallt om potentiellt traumatiserande händelser. För vad som är ett trauma är i vissa avseenden individuellt och handlar om individens tolkning av händelsen. 

Långvariga stressreaktioner eller PTSD, alltså då traumat återupplevs om och om igen tillsammans med ångest och oro och undvikandebeteenden är det faktiskt ganska få som drabbas av. Kanske mellan 5 och 20 procent. 

Trots ett gott forskningsläge om hur PTSD kan undvikas har den moderna psykotraumatologin svårt att nå ut med ny och viktig kunskap. Framförallt i det allmänna medvetandet, men även i många professionella sammanhang. Psykologen och föreläsaren Christina Fischler menar att vi fortfarande lever med idén om ”det förlösande och helande samtalet”, trots att all modern forskning visar att påtvingade samtal kan vara rent kontraproduktiva och förvärra traumat. 

Har du skrivit artiklar som du vill publicera på Gazzine?

Connecting people
through stories

Powered by journalists
Worldwide - in your language
Sustainable business model
Tack för att du stöttar vår vision!

Connecting people
through stories

Powered by journalists
Worldwide - in your language
Sustainable business model

Skaffa en prenumeration för att börja följa…

Stötta Gazzine för 99 kr/år Logga in