E-handelsplattformar: Billigt, snabbt och osäkert

Konsumenten saknar ofta skydd vid ehandel, och det finns ingen garanti för att varorna man klickar hem är säkra.

Det är lätt att handla från e-handelsplattformar utanför EU. Men konsumenten saknar skydd, och det finns ingen garanti för att varorna man klickar hem är säkra.

3 min lästid

De digitala plattformarna tar inte ansvar för produkter eller tjänster de förmedlar eftersom de juridiskt sett är mellanhänder mellan två självständiga parter, säljare och köpare.

 Alibaba, Wish, Uber och Airbnb varken köper eller producerar någonting.

Därför har de hittills inte behövt ansvara för konsumentskydd, säkerhet, momsinbetalningar, tull, ifall information är korrekt eller om produkterna eller tjänsterna som säljs är lagliga.

Massor av skräp

Det betyder att företag som säljer genom plattformarna lätt kan sälja undermåliga och farliga produkter till låga priser och på så vis konkurrera med företag som håller sig till lagar och regler.

En rapport från Handelsrådet, Digitala marknadsplatser och e-handelsplattformar, kartlägger rättsläget kring plattformar som säljer till EU från tredje land.

Har du skrivit artiklar som du vill publicera på Gazzine?