Experten: “Investerarna tror att de är smarta men de skulle behöva läsa vår forskning”

Därför får kvinnliga entreprenörer mindre del av riskkapitalet än männen. Foto: Gerd Altmann, Pixabay

År efter år matas vi med samma dystra statistik. Enbart 1% av allt riskkapital som investeras varje år, går till bolag grundade av kvinnor. Och inte nog med det. De kvinnliga grundare som lyckas ta in kapital - får mindre pengar än de manliga grundarna. Mark Alexander Conley är forskare på Handelshögskolan i Stockholm och har fokuserat en del av sin forskning på detta. 

Number of characters: 5 986

Foto: Gerd Altmann, Pixabay

Av vilken anledningen får bolag med kvinnliga grundare så liten del av kakan med riskkapital?

– Våra studier visade att en stor bidragande faktor till detta finansieringsgap är den annorlunda formulering som investerare valde när de frågade kvinnliga grundare om deras startups. Investerare ställer frågor till kvinnor om vad som kan gå fel med deras satsningar och vad de behöver undvika, medan de med män tenderar att anta att satsningen kommer att lyckas, och den enda frågan är i vilken utsträckning. Denna avvikande frågestil orsakar annorlunda svar. Naturligtvis är dessa frågor och svar inte den enda anledningen till finansieringsgapet. 

Haben Sie Artikel verfasst, die Sie auf Gazzine veröffentlichen möchten?

Holen Sie sich ein Abo und fangen Sie an zu lesen ...

Unterstützen Sie Gazzine für xx €/Jahr Anmelden