Barns bilder av pandemin visade oro och saknad men också kunskap

Barn bekämpar covid-19.
 

Det är inte ofta barnteckningar förekommer i vetenskapliga sammanhang, men i en ny studie har forskare studerat barns förståelse av pandemin via just teckningar. De visar på sjukdom, inställda aktiviteter och saknad efter mor- och farföräldrar, men också kunskap.

Number of characters: 6 597

-Barnen har försökt att göra det abstrakta begripligt genom att på olika sätt tolka den information de fått. När vuxna sagt att vi måste bekämpa viruset, så har barn ritat bilder av hur de tar till svärd och slåss mot ett virusmonster. Det är ett sätt att konkretisera faran och att monstret fångar mormor förkroppsligar det abstrakta för barnen, säger Maria Thell.

Maria Thell är doktorand vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Tillsammans med forskarna Anna Sarkadi och Klara Jirblom har hon genomfört en studie av det ovanligare slaget. Barnteckningar förekommer ju inte så ofta i vetenskapliga sammanhang, men syftet med denna studie var att utforska barns uppfattningar om covid-19-pandemin, så som de uttryckts i bilder gjorda av barn i åldern fyra till sex år.   

Haben Sie Artikel verfasst, die Sie auf Gazzine veröffentlichen möchten?

Vänligen logga in eller registrera ett konto för att beställa artiklar. Välj 'Logga in' eller 'Bli kund' i menyn.

Holen Sie sich ein Abo und fangen Sie an zu lesen ...

Unterstützen Sie Gazzine für xx €/Jahr Anmelden