Experten: „Översättningssvenska känns översatt“

Svenskan går bananer - en bok om översättningssvenska

Du hör nog direkt att boktiteln Svenskan går bananer låter som en mindre lämp­lig över­sätt­ning från engelska. Men läser du den här boken inser du att alla fall av översättningssvenska inte är lika uppenbara.

Number of characters: 2 794

Redan vid den in­ledande dedi­ceringen i Svenskan går bananer är jag fast: Till alla osyn­liga över­sättare, som bara upp­märk­sammas för sina fel. Ja, men det är ju så det är för oss korrektur­läsare också, ju bättre jobb vi gör, desto mindre tänker läsaren på det. Men har vi gjort en miss är texten dåligt korrektur­läst även om vi rättade till 178 andra fel …

Jag har dess­utom sett fram emot den här boken efter­som jag i flera år har följt för­fattaren Alexander Katourgi på Twitter, där han brukar twittra roliga exempel från sin var­dag som över­sättare. Här har han samlat exemplen och beskriver dess­utom över­sättarens problem, våndor och knep.

Kunnigt om översättningssvenska

För språk­nördar är det här en under­bar bok. Alexander Katourgi, som också är doktorand i nordiska språk, skriver både kunnigt och roande om var­för det blir knasigt. Jag störs dock av fot­noterna som tar fokus från bröd­texten, och kanske det är lite för avan­cerat ibland för den som inte är in­satt i språkvetenskap.

Haben Sie Artikel verfasst, die Sie auf Gazzine veröffentlichen möchten?

Holen Sie sich ein Abo und fangen Sie an zu lesen ...

Unterstützen Sie Gazzine für xx €/Jahr Anmelden