Europas caféliv – en del av det kulturella kretsloppet

Bild från wikipedia commons: I, Gepardenforellenfischer, CC BY-SA 2.5 , via Wikimedia Commons
 

Caféerna är en etablerad del av det kulturella kretsloppet i Europa. Det hävdar journalisten Björn Gustavsson som har besökt de mest anrika institutionerna.

Number of characters: 14 704

Hela den mångförgrenade kafékultur som vuxit fram i Europa, sedan kaffet på 1600-talet blev allmänt, ingår som en väsentlig del i vår civilisations allmänna utveckling. Engelska coffehouses och kontinentens salongsliknande kaféer blev viktiga fora för vetenskapsmän och konstnärer. De utvecklades till nyhets- och informationscentraler. Här uppstod kotterier; här formulerades och diskuterades tankar; här tog nya strömningar form.

I likhet med oss människor härstammar kaffeträdet från Afrika. Men det är främst i Europa caféerna blivit en etablerad del av det kulturella kretsloppet.

Från och med andra världskriget har emellertid den gamla cafékulturen i viss mån stagnerat. Många berömda caféer har under senare decennier förlorat något av sin attraktionskraft, åtskilliga har slagit igen eller byggts om – alternativt fortlevt på sparlåga, med en huvudsaklig publik bestående av tårtätande damer och äldre herrar.

Haben Sie Artikel verfasst, die Sie auf Gazzine veröffentlichen möchten?

Vänligen logga in eller registrera ett konto för att beställa artiklar. Välj 'Logga in' eller 'Bli kund' i menyn.

Holen Sie sich ein Abo und fangen Sie an zu lesen ...

Unterstützen Sie Gazzine für xx €/Jahr Anmelden