Nordafrikanska sjörövare anföll Island på 1600-talet

Island, kyrka
 

Under fyra sekel terroriserade nordafrikanska sjörövare Medelhavet. År 1627 seglade de ända till Island för en fasansfull attack.

Number of characters: 11 157

På 1600-talet var Island ett land av fattiga fiskare och bönder i Europas utkant.  Vid Islands sydvästra kust låg Hemön som var hem för 300 människor. Där bodde den 64-åriga prästen Ólafur Egilsson och hans fru Ásta. Paret hade två barn och i Ástas mage låg ett tredje. I juli 1627 fick öborna höra att sjörövare härjade på fastlandet och den 16 juli såg de till sin fasa tre skepp ute till havs. Sjörövarna?! Vad skulle de göra?

På norra delen av Hemön fanns en hamn med en skans och handelsbodar som tillhörde danska köpmän. Island tillhörde nämligen danske kungen och han hade gett danskar monopol på all handel. Hemöborna tog sina få vapen och sökte skydd i handelsbodarna. Skeppen syntes inte till längre och när kvällen kom sa danskarna att det förmodligen var vänligt sinnade engelska fartyg som ville beskydda ön.    

Have you written articles that you want to publish on Gazzine?

Vänligen logga in eller registrera ett konto för att beställa artiklar. Välj 'Logga in' eller 'Bli kund' i menyn.

Holen Sie sich ein Abo und fangen Sie an zu lesen ...

Unterstützen Sie Gazzine für xx €/Jahr Anmelden