Därför får du inte längre elda trädgårdsavfall

 

Sedan årsskiftet gäller nya bestämmelser för hanteringen av trädgårdsavfall. Bara i undantagsfall ska det vara tillåtet att elda kvistar och grenar, istället ska trädgårdsavfall komposteras eller återvinnas. Medialt har det varit mycket uppmärksamhet kring den osäkerhet som förbudet har skapat, då landets kommuner gör olika tolkningar av de nya avfallsreglerna. Men vad är egentligen miljöfördelarna med att sluta elda trädgårdsavfall?

Number of characters: 2 387

Huvudanledningen till att trädgårdsavfall inte längre får eldas i den egna trädgården beror på att eldning innebär lokal påverkan på luftkvaliteten. Det menar Ingrid Mawdsley som är luftexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Utsläppen av miljö- och hälsofarliga ämnen kan vara höga vid trädgårdseldning jämfört med annan förbränning eftersom den här typen av öppen eldning ofta innebär ofullständig förbränning. I sådana förhållanden kan det bildas höga halter av luftföroreningar såsom sot, partiklar och andra organiska föroreningar som har miljö- och hälsoskadande effekter. Det finns dessutom ingen rening av röken som det ofta gör vid förbränningsanläggningar. Eftersom eldningen ofta sker i bostadsområden ökar risken för att närboende utsätts för höga halter av luftföroreningar, säger Ingrid Mawdsley.

Haben Sie Artikel verfasst, die Sie auf Gazzine veröffentlichen möchten?

Vänligen logga in eller registrera ett konto för att beställa artiklar. Välj 'Logga in' eller 'Bli kund' i menyn.

Holen Sie sich ein Abo und fangen Sie an zu lesen ...

Unterstützen Sie Gazzine für xx €/Jahr Anmelden