Ditt beteende på jobbet kan smitta – på gott och ont

Man som lutar huvudet mot handen framför sin jobbdator
 

Ohövligt beteende på jobbet kan smitta och leda till minskat välbefinnande och utbrändhet hos anställda, det visar forskning. Glädjande nog kan det funka tvärtom – även hövlighet kan smitta.

Number of characters: 5 226

Foto: Lena Marieke Wemar

Kristoffer Holm är filosofie doktor och forskar vid Malmö Universitet, Institutionen för urbana studier. Hans forskningsområde handlar om arbets- och organisationspsykologi och berör sådant som negativa beteenden på arbetsplatser. I studien Workplace incivility and bystanders’ helping intentions undersökte han och kollegan Tomas Jungert, vid Lunds universitet, ohövligt beteende på jobbet. De tittade särskilt på hur ohövligt uppförande av personer i maktpositioner uppfattas och vad som kan få kollegor att ingripa. Redan tidigare har forskning visat att negativt uppförande kan smitta och leda till minskat välbefinnande.  

– Ja vi ser att det finns risk för att ohövlighet smittar och sprider sig så att beteendet ökar generellt i en organisation. Det kan leda till arbetsplatsproblem som stress och ohälsa. Nu ville vi veta vilka faktorer som påverkar arbetskamraters benägenhet att ingripa, när de ser ohövligt beteende på jobbet, säger Kristoffer Holm.

Haben Sie Artikel verfasst, die Sie auf Gazzine veröffentlichen möchten?

Vänligen logga in eller registrera ett konto för att beställa artiklar. Välj 'Logga in' eller 'Bli kund' i menyn.

Holen Sie sich ein Abo und fangen Sie an zu lesen ...

Unterstützen Sie Gazzine für xx €/Jahr Anmelden