Du måste gå 10 000 steg varje dag och 6 andra hälsomyter

Det finns flera hälsomyter inom hälsa och idrott. En myt har ofta sin upprinnelse i ett sant påstående, men sedan har ny forskning falsifierat påståendet. Om man då inte uppdaterar sina föreställningar om träning och hälsa är det en myt. 

Number of characters: 7 222

Foto: Tyler Nix / Unsplash

1. Du måste gå 10 000 steg varje dag

Det finns inget magiskt med 10 000 steg per dag. Ursprunget till denna hälsomyt går tillbaka till en reklamkampanj från 1965. Efter OS i Tokyo 1964 lanserades en stegräknare. Företaget namngav stegräknaren till 10 000 steg, eftersom det japanska tecknet för 10 000 steg ser ut som en gående man.

Ny forskning visar att antal steg är olika för olika individer. En studie på äldre kvinnor visade att de som gick mer än 4400 steg per dag minskade sin dödlighet rejält jämfört med de som gick minst. Fler steg minskade dödligheten ytterligare, men nådde en platå runt 7500 steg. För just denna grupp äldre kvinnor var så lite som 2000 steg kopplad till bättre hälsa. 

Haben Sie Artikel verfasst, die Sie auf Gazzine veröffentlichen möchten?

Holen Sie sich ein Abo und fangen Sie an zu lesen ...

Unterstützen Sie Gazzine für xx €/Jahr Anmelden