Därför åker allt fler på tystnadsretreat

 

I en samtid där vi hela tiden blir överösta av information är tystnaden en bristvara. Allt fler söker metoder för att leta sig in i sitt inre och helt avstå från yttre distraktioner som mobiltelefoner, prat och buller. Att åka på tyst retreat har blivit så populärt att det numera pratas om en tystnadstrend.

Number of characters: 9 303

Text: Jessica Holm Foto: Pixabay

Experterna är eniga om att den konstanta uppkopplingen ger negativa effekter på hjärnan. Något som lett till en växande trend att undvika den ständiga stimulansen. Ett exempel är teknikbolaget Apples införande av skärmtidsmätning. Tyst after work, tysta restauranger, mindfulness, yoga och meditation är annat som bara ökar i popularitet.

En annan trend handlar om att åka på tyst retreat där deltagarna uppmanas att undvika onödigt tal och enbart kommunicera minimalt med varandra – genom blickar och kroppsgester. Det finns en mängd olika typer av tystnadsretreater. Allt från kurser som lär ut Vipassana, en av världens äldsta meditationstekniker, med fyra till tio dagars tystnad och meditation till tystnadsretreater som hålls på spa med inslag av till exempel både meditation och yoga.  

Haben Sie Artikel verfasst, die Sie auf Gazzine veröffentlichen möchten?

Vänligen logga in eller registrera ett konto för att beställa artiklar. Välj 'Logga in' eller 'Bli kund' i menyn.

Holen Sie sich ein Abo und fangen Sie an zu lesen ...

Unterstützen Sie Gazzine für xx €/Jahr Anmelden