Troy Enekvist

Journalist

Jag är journalist och bildjournalist och har nyligen släppt boken Klimatflykt (Svalorna) som skildrar livet för en rad personer som tvingats till flykt i Bangladesh till följd av klimatförändringarna.

I mitt arbete fokuserar jag på händelser som ofta berör människor, migration och, eller, miljö - ofta med ett fokus på Sydasien.

Holen Sie sich ein Abo und fangen Sie an zu lesen ...

Unterstützen Sie Gazzine für xx €/Jahr Anmelden