Abigail Sykes

Journalist. Journalist, översättare och pedagog med fokus på hållbara och rättvisa samhällen.

Abigail Sykes är journalist, översättare, processledare och pedagog med fokus på omställningen till hållbara, rättvisa och regenerativa samhällen. Hennes specialiteter är bland annat ekologiska maskuliniteter (kopplingar mellan jämställdhet och miljö), antirasism och social rättvisa, gräsrotsengagemang, forskning, kultur, inre omställning samt framtidsvisioner. Hon bor i Skåne och är certifierad permakulturdesigner samt medgrundare till Omställningsbyrån och Starfish collective.

Läs mer på omstallningsbyran.se/abigail-sykes, abigailsykes.se/journalist och linkedin.com/in/abigail-sykes-1368668.

Holen Sie sich ein Abo und fangen Sie an zu lesen ...

Unterstützen Sie Gazzine für xx €/Jahr Anmelden