Därför ger gröna tak friskare städer

Med tillräckligt tjockt substratlager och tillgång till vatten kan lummiga parker för rekreation anläggas på tak.

Fördelarna är många. Ökade grönytor, biologisk mångfald, jämnare dagvattenflöden, bättre mikroklimat och mindre överhettning, lägre buller och rekreation. Helt enkelt friskare städer. Gröna tak är ämnet, inte minst användbart på större och offentliga byggnader i stadsmiljö.

6 min lästid

Text och bild: Dan Rosenholm

Gröna tak kan indelas i två huvudgrupper. På extensivt odlade tak används torktåliga växter, där är jordlagret tunt och kontinuerligt underhåll behövs knappast alls. Intensivt odlade takytor, däremot, liknar mer vanliga trädgårdar, med träd, buskar och kraftiga perenner. Där är lagren av substrat djupare och tyngre (vanlig matjord hör inte hemma på moderna tak) och takkonstruktionerna behöver vara kraftigare.

Idén är knappast ny. Babylons hängande trädgårdar, för sisådär 2 600 år sedan, var sannolikt ett terraserat, ytterst solitt byggnadsverk med dubbla typer av tätningar under ett massivt jordlager. Storvuxna fruktodlingar gjorde dem till en, med dagens terminologi, i högsta grad intensiv takodling. Ett underhållande exempel, men källorna är indirekta, vi kan inte ens fastställa århundrade eller om det bara är en myt som ens aldrig funnits.

Har du skrivit artiklar som du vill publicera på Gazzine?

Connecting people
through stories

Powered by journalists
Worldwide - in your language
Sustainable business model
Tack för att du stöttar vår vision!

Connecting people
through stories

Powered by journalists
Worldwide - in your language
Sustainable business model

Skaffa en prenumeration för att börja följa…

Stötta Gazzine för 99 kr/år Logga in